Proboszcz- Ks.prot. mgr Paweł Sterlingow

kspawel@op.pl tel. 508345764

Wikariusz – Ks.prot. mgr Michał Siemieniuk

tel. 85 307 02 22

Wikariusz – Ks. mgr Taras Diachuk

tel. 85 307 02 44

Diakon- Ks. mgr Volodymyr Havrylchyk