Drodzy Parafianie

Bracia i Siostry

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby wiernych obecnych na nabożeństwach do pięciu osób, starając się wyjść naprzeciw osobom chętnym przystąpić do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii ustalamy dyżury duchownych w świątyni parafialnej od wtorku do piątku w godzinach 15.30-17.00, podczas których można się wyspowiadać. Grupa osób przystępujących do Spowiedzi nie może przekraczać 5 osób.

W środę , czwartek i piątek będą sprawowane po trzy Liturgie w godzinach 8.00, 9.00 ( kaplica domowa) i 10.00. Pod koniec każdej Liturgii będzie udzielany Sakrament Eucharystii.Do Eucharystii można przystępować w grupach po 5 osób. Po przystąpieniu do Eucharystii opuszczamy cerkiew i dajemy możliwość przystąpienia do Czaszy kolejnej grupce osób. Eucharystia będzie udzielana jeszcze godzinę po zakończeniu każdej Liturgii.

Pamietajmy o zachowaniu postu Eucharystycznego i przeczytaniu modlitw przed Eucharystią.

W świątyni obowiązuje nas zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (2 metry)

Bardzo prosimy  osoby pragnące przystąpić do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii o wcześniejsze, telefoniczne (508345764) ustalenie dnia i godziny przyjścia do cerkwi, aby uniknąć kolejki przed świątynią .

Duchowieństwo naszej Parafii jest do Waszej dyspozycji w tych trudnych dla nas wszystkich dniach.

Z miłością w Chrystusie

Duchowieństwo