Drodzy Parafianie, w związku z wprowadzeniem w naszym kraju zagrożenia epidemicznego prosimy o bezwzględne przestrzeganie zaleceń krajowych służb sanitarnych i epidemiologicznych (www.gov.pl/web.koronawirius).

Zachowujmy zasady higieny osobistej i szeroko rozumianej ostrożności.
Osoby przeziębione, chore, o podwyższonym ryzyku powinny zachować szczególną ostrożność
i pozostać w domu.

Nabożeństwa bedą się odbywać zgodnie z publikowanym harmonogramem jednak stosujmy się do zarządzenia władz państwowych.

Jednocześnie wzywamy do modlitwy w intencji zakończenia tej ciężkiej dla wszystkich sytuacji.

Przeżywamy okres Wielkiego Postu-czas próby i duchowego wysiłku. Post jest także formą wyrażenia naszego błagania do Stwórcy o pomoc- nie ustawajmy w tym wysiłku.

Pamiętajmy o zachowaniu spokoju, zdrowego rozsądku i daleko rozumianej dyscypliny.

Jeszcze raz wzywamy do gorliwej modlitwy w intencji zakończenia pandemii.