W związku z ograniczoną liczbą wiernych mogących uczestniczyć w dzisiejszym wieczornym nabożeństwie-Jutrzni z Czytaniem Akatystu do Bogurodzicy udostępniamy tekst całego nabożeństwa dostosowany do czytania w warunkach domowych w języku cerkiewnosłowiańskim:

https://drive.google.com/open?id=12UeHS-LTOf1mzYHDAbIVadlbye2H_1VJ

i polskim:

https://drive.google.com/open?id=1KdtukfX2l33gyQhEU5-jC9LGzSga76oV
Przypominamy również, że nabożeństwo będzie transmitowane na naszym fanpage na Facebooku.