Wtorek – 01.09.2020
Molebien przed rozpoczęciem Roku Szkolnego – 8.00
Akafist do Św. Gabriela-17.00 ( w domowej kaplicy )

Środa-02.09.2020
Liturgia – 8.30

Piątek-04.09.2020
Liturgia -8.30
Akafist do Matki Bożej-17.00

Sobota-05.09.2020
Liturgia -8.30
Wsienocznoje Bdienije -17.00

Niedziela-06.09.2020
I Liturgia-9.00
II Liturgia – 11.00, po Liturgii Molebien.
Liturgia i Molebien w Słochach Annopolskich -10.00
Wieczernia-17.00