Uprzejmie informujemy, że tegoroczna piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę będzie miała miejsce w dniu 18.08.2020 r.

Pielgrzymkę rozpoczynamy od Św. Liturgii w naszej cerkwi o godzinie 9.00.

Po liturgii zostanie odsłużony molebien i poświęcone krzyże.

Wyruszamy o godzinie 11.00

Istnieje możliwość powrotu do Siemiatycz bezpośrednio po zakończeniu pielgrzymki specjalnie podstawionym autobusem, który będzie podstawiony przy przystanku PKS Szumiłówka.

Numer autobusu BSI 64 CH

W autobusie obowiązują maseczki.

W czasie pielgrzymki obowiązują środki bezpieczeństwa stosowne do zarządzeń Władz Sanitarnych i Państwowych .

Należy się stosować do poleceń służby porządkowej i duchownych.