Wtorek-01.06.2021

Akafist do Św. Gabriela – godz. 17.00 ( kaplica )

Środa-02.06.2021

Liturgia- godz. 8.30

Czwartek- 03.06.2021

„Obchodnaja” Siemiatycz.

Liturgia – godz. 9.00

Piątek-04.06.2021

Liturgia – godz. 8.30

Sobota-05 .06.2021

Liturgia – godz. 8.30

Po Liturgii święcenie pól w Ogrodnikach

Wsienocznoje Bdienije -godz. 17.00

Niedziela-06.06.2021

Niedziela o Ślepcu

Męczenników Chełmskich i Podlaskich

Liturgia i molebien- godz. 9.00

Wieczernia -17.00