PIELGRZYMKA NA ŚW. GÓRĘ GRABARKĘ

18 SIERPNIA 2021

Cerkiew śww. App. Piotra i Pawła

Liturgia – 8.30

Wyjście Pielgrzymki – 11.00

Każdy pielgrzym powinien stosować się do zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń służby porządkowej.

Pamiętajmy również o przepisach w związku z  sytuacją pandemiczną .