Wtorek-07.09.2021

Akafist do Św. Gabriela– godz.17.00

Środa-08.09.2021

Liturgia – godz.8.30

Piątek-10.09.2021

W tym dniu Liturgia nie będzie odprawiana

Wsienocznoje Bdienije– godz.17.00

Sobota-11.09.2021

         Ścięcie Głowy Św. Jana Chrzciciela

Dzień postny

Liturgia – godz. 9.00

Po Liturgii będzie sprawowana panichida

Wsienocznoje Bdienije -godz. 17.00

Niedziela-12.09.2021

I Liturgia – godz. 9.00

II Liturgia-godz.11.00

Wieczernia- godz.17.00

W cerkwi w Słochach Annopolskich

Liturgia– godz.10.00