Uprzejmie informujemy, że tegoroczna Piesza Siemiatycka Pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę będzie przebiegała według następującego harmonogramu:

18 sierpnia 2023 r. (piątek)

Liturgia w cerkwi świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach-godz.7.30

Molebien i wymarsz- godz.9.30

Przejście ulicami: 3 Maja, Plac Jana Pawła II, Grodzieńska i Wysoka.

Liturgia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego- godz. 8.00

Molebien i wymarsz – godz.10.00

U zbiegu ulic Wysokiej i Andersa  Pielgrzymi wychodzący z cerkwi św. Ap. Piotra i Pawła łączą się z Pielgrzymami wychodzącymi z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i wspólnie udają się na Grabarkę.

W tym roku w Siemiatyckiej Pielgrzymce będą uczestniczyć Pielgrzymi z Brukseli.

Jednocześnie informujemy, że w cerkwi świętych Apostołów Piotra i Pawła są do nabycia Krzyże pielgrzymkowe.

Pielgrzymów obowiązuje odpowiedni strój. Należy zabrać ze sobą wodę, suchy prowiant i Bohohłasnik.