Drodzy Parafianie

Bracia i Siostry

Mimo ograniczeń dotyczących liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach informujemy, że odbywają się one według ustalonego harmonogramu.

W związku z ograniczeniem nie wszyscy mamy możliwość osobiście postawić świeczkę czy też podać zapiskę za zdrawije lub za upokoj w naszej cerkwi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapytaniom informujemy, że można przesłać zapiskę z imionami drogą mailową na adres kspawel@op.pl.

Zapiski będą drukowane i czytane na liturgii w naszej cerkwi.

Jeśli ktoś miałby intencję złożyć swoją ofiarę może to uczynić dokonując przelewu na konto naszej Parafii 16 8092 0001 0003 5565 2000 0010 z dopiskiem – zapiska.

W ten sam sposób można poprosić o postawienie świeczki wysyłając na adres kspawel@op.pl informację czy świeczka jest za zdrowie czy też za upokoj, imiona w czyjej intencji mają być postawione ile i jaki rodzaj świeczek. Mamy cztery rodzaje świeczek w cenie: 2 zł, 3 zł, 4 zł oraz gromnice za 20 zł.

Ofiary za świeczki można przesłać na konto parafialne 16 8092 0001 0003 5565 2000 0010 z dopiskiem -za świeczki cerkiewne.

Zapewniamy Was o naszych modlitwach.

Z miłością w Chrystusie

Duchowieństwo Parafii