Drodzy Parafianie
Bracia i Siostry
W obliczu pandemii koronawirusa, oraz nowych zarządzeń Władz dotyczących ograniczeń zgromadzeń publicznych (w tym także nabożeństw) do pięciu osób bardzo proszę o przestrzeganie powyższego i potraktowanie sprawy z odpowiednią powagą.
Jest to dla nas wszystkich, zarówno Was Wiernych i nas duchownych trudny czas i ciężka próba. Jednak miejmy na uwadze dobro i zdrowie innych i wysiłki walczących z pandemią.
Apelujemy o wzmożoną modlitwę w intencji ustąpienia pandemii, wszystkich chorych a także służby medycznej i ciężko pracujących dla wspólnego dobra.
Proszę o przekazanie niniejszej prośby osobom, które nie mają dostępu do internetu.

Jednocześnie informujemy, ze osoby starsze mogą przystąpić do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii w swoim domu po uprzednim ustaleniu tego faktu z duchownym.
Z prośbą o modlitwy
Z miłością w Chrystusie
Ks. Paweł Sterlingow- proboszcz