Drodzy Bracia i Siostry

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące obchodów święta Niedzieli Palmowej informujemy, że obrzęd poświęcenia wierzb będzie miał miejsce zgodnie z zasadami Typikonu ( Ustawu Cerkiewnego ) podczas nabożeństw świątecznych.

Poświęcone palmy będą dostępne w naszej cerkwi w niedzielę. 

Cerkiew będzie otwarta w godzinach 12.00-17.00. 

W tym czasie można wejść do cerkwi, wziąć wierzbę, postawić świeczkę i pomodlić się.

Przypominamy, że w związku z ograniczeniami liczba wiernych przebywających na nabożeństwach i poza nimi to 5 osób.

Uszanujmy te zasady !

Harmonogram nabożeństw Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

Z miłością w Chrystusie

Duchowieństwo Parafii