W dniu dzisiejszym podczas świątecznych uroczystości w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej miała miejsce chirotonia kapłańska o. Tarasa Diaczuka -diakona naszej parafii. Od dziś o. Taras będzie pełnił kapłańską posługę w naszej parafii.

foto. Piotr Sterlingow