Wtorek – 08.09.2020
Akafist do Św. Gabriela-17.00 ( w domowej kaplicy )

Środa-09.09.2020
Liturgia – 8.30

Czwartek-10.09.2020
Wsienocznoje Bdienije-17.00

Piątek-11.09.2020.
Ścięcie Głowy Św. Jana Chrzciciela
Liturgia -9.00. Po Liturgii-Panichida
Akafist-17.00

Sobota-12.09.2020
Liturgia -8.30
Wsienocznoje Bdienije -17.00

Niedziela-13.09.2020
I Liturgia-9.00
II Liturgia – 11.00
Liturgia w Słochach Annopolskich -10.00
Wieczernia-17.00