Poniedziałek – 21.09.2020.
Święto Narodzenia Matki Bożej

Liturgia -9.00
Akafist-17.00

Wtorek- 22.09.2020
Akafist do Św. Gabriela -17.00 ( kaplica)

Środa- 23.09.2020
Liturgia-8.30

Piątek- 25.09.2020
Liturgia-8.30
Akafist-17.00

Sobota-26.09.2020
Liturgia-8.30
Wsienocznoje Bdienije -17.00

Niedziela-27.09.2020
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

I Liturgia-9.00
II Liturgia-11.00
Liturgia w Słochach Annopolskich-10.00
Wieczernia-17.00