Wtorek -03.11.2020
Akafist do Św. Gabriela -17.00 ( kaplica)

Środa -04.11.2020
Liturgia – 8.30

Piątek -06.11.2020
Liturgia – 8.30

Akafist – 17.00

Sobota -07.11.2020
Rodzicielska Sobota- wspomnienie zmarłych

Liturgia-9.00
Po Liturgii Panichida

Wsienocznoje Bdienije-17.00

Niedziela-08.11.2020
I Liturgia -9.00
II Liturgia -11.00
Liturgia w Słochach Annopolskich-10.00

Wieczernia -17.00