DRODZY PARAFIANIE

BRACIA I SIOSTRY

W związku z wprowadzeniem obostrzeń w naszym kraju przypominamy, że limit osób w cerkwi podczas nabożeństwa wynosi 1 osoba na 4 metry kwadratowe.

W cerkwi Śww. App. Piotra i Pawła może być obecnych około 100 osób.

W cerkwi Św. Marii Magdaleny – około 70 osób.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych
( nawet w świątyni ) oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

Zachowujmy ostrożność.

Prosimy również o Wasze modlitwy

Z miłością w Chrystusie

Duchowieństwo