Małe Poświęcenie Wody – godz.8.30

Akafist do Św. Męczenników – godz. 9.00

Liturgia i Krestnyj Chod-  godz. 10.00