Staraniami naszej Parafii ukazał się nowy Modlitewnik w języku cerkiewnosłowiańskim z równoległym tłumaczeniem na język polski. Został on wydany z okazji jubileuszu 590-lecia istnienia Parafii. 

Modlitewnik zawiera modlitwy poranne, modlitwy w ciągu dnia (m.in. modlitwy przed posiłkiem, przed nauką, przed podróżą), modlitwy wieczorne, małe powieczerze, kanon modlitewny do Bogurodzicy (Parakleza), akatyst do Bogurodzicy, kanon pokajany św. Andrzeja z Krety (skrócony do 63 troparionów), godziny Świętej Paschy, modlitwy przed Eucharystią, modlitwy po Eucharystii, kanon przed Eucharystią. 

Prezentowaną pozycję można nabyć w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, w monasterze św. Dymitra w Sakach, w sklepiku monasteru św. Katarzyny w Zaleszanach oraz w sklepie internetowym sklep.cerkiew.pl.