Niniejszym informujemy, że w związku ze świętem ku czci Ikony Wszystkich Strapionych Radość, które wypada w dniu
6 listopada, Rodzicielska Sobota- dzień modlitwy za zmarłych. została przeniesiona na 13 listopada.