Tak było bezpośrednio przed remontem. Przygotowano cały front robót.

Tak było w trakcie pierwszych dni ….

Tak jest obecnie…

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć to dobre dzieło prosimy o wpłaty na konto parafialne:

BS w Siemiatyczach 16 8092 0001 0003 5565 2000 0010.

Jednak przede wszystkim prosimy o Wasze modlitwy.