Tak wyglada nasza kaplica po generalnym remoncie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do finalizacji tego pięknego dzieła: wykonawcy: firmie Pana Andrzeja Siemieniuka z Siemiatycz, za wsparcie Panu Januszowi Podgórzakowi -MPO, wszystkim ofiarodawcom, ludziom dobrej woli, Parafianom za zrobienie porządków po remoncie, duchowieństwu: ojcom: Michałowi Siemieniukowi, Tarasowi Diachuk i Włodzimierzowi Havrylchyk za prace przy ikonostasie. Wszystkim serdeczne Spasi Hospod.

Poniżej zamieszczamy fotograficzną relację z przebiegu remontu od początku do zakończenia.

Przed remontem
W trakcie prac
Zakończenie remontu