Drodzy Bracia i Siostry, Parafianie

W połowie lipca tego roku rozpoczęliśmy ważną i niezbędną inwestycję polegającą na termomodernizacji murowanego domu parafialnego.

Dom parafialny został wzniesiony dzięki wielkiemu trudowi ówczesnego duchowieństwa i parafian w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. To był czas, kiedy takie przedsięwzięcia były aktem wiary, wytrwałości i ofiarności.

Po prawie czterdziestu latach od rozpoczęcia budowy domu parafialnego, podjęliśmy decyzję o dociepleniu i wymianie pozostałych, starych okien.

Skłoniła nas do tego bardzo trudna sytuacja związana z szaleńczym wzrostem cen energii cieplnej i zachowaniu budynku w takim stanie, aby przez następne lata mógł służyć swemu przeznaczeniu.

W związku z tym ośmielamy się prosić Was o finansową pomoc w urzeczywistnieniu tego dzieła.

Do tej pory udało się już ocieplić ściany kaplicy chrzcielnej, co stanowi około jednej piątej całości prac. Chcemy skończyć do jesieni.

Jeszcze raz prosimy o wsparcie i wyrozumiałość.

Ofiary można wpłacać na nasze konto parafialne: 16 8092 0001 0003 5565 2000 0010

Poniżej zamieszczamy fotorelację z przebiegu dotychczasowych prac