HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

W SŁOCHACH ANNOPOLSKICH

KU CZCI

ŚW.RÓWNEJ APOSTOŁOM MARII MAGDALENY

Czwartek-03.08.2023

Wsienocznoje Bdienije-17.00

Piątek -04.08.2023

Małe Poświęcenie Wody-8.30

Akafist-9.00

Powitanie Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza-9.45

Liturgia i Krestnyj Chod -10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY