Wtorek 28.05.2024

Wieczernia- godz.17.00

(w cerkwi parafialnej)

Środa 29.05.2024

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy

Liturgia-godz.8.30

Po Liturgii Małe Poświęcenie Wody

Piątek 31.05.2023

Liturgia-8.30

Akafist-17.00

Sobota 01.06.2024

Liturgia – godz.8.30

Po Liturgii święcenie pól w Ogrodnikach

Wsienoszcznoje Bdienije -17.00